เมนูหลัก
WORLDWIDE HOTEL AND PACKAGE จองโรงแรมเพ็คเก็จทั่วโลก
Home
Member
Web Board
Shopping Cart
Contact Us
About Us
วีซ่านิวซีแลนด์
วีซาอังกฤษ
วีซ่าสหรัฐ
วีซ่าออสเตรเลีย
วีซ่าจีน
วีซ่าญี่ปุ่น
เงื่อนไขการใช้บริการ
รายการทัวร์ฉลองวันสงกรานต์
Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
สถานีโทรทัศน์
ทีวีสี ช่อง 3
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 7
ทีวีสี ช่อง 9
ITV
UBC
Nation Channel
สาระความรู้
ฝึกภาษา ASP ออนไลน์
ฝึกภาษา HTML ออนไลน์
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
Knowledge Center
ห้องสมุดดิจิตอล
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ห้องสมุดกฎหมาย
หนังสือพิมพ์
แนวหน้า
ไทยรัฐ
ข่าวสด
มติชน
คมชัดลึก
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกโพสต์
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
บ้านเมือง
กรุงเทพธุรกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
เดลินิวส์
มติชนสุดสัปดาห์
มุมนักเสี่ยงโชค
ผลสลากออมสิน
ตรวจผลล็อตเตอรี่
中文

วีซ่าออสเตรเลีย

 

 

 

หมายเหตุ กรุณาตรวจเช็คกับทางสถานฑูตอีกครั้ง

Country
Business
Tourist
Australia
Thai CC Tower 
Building, 34th Floor,
Units 2&3 
889 South Sathorn Rd.
Tel : 0-2672-3476-79
Email :
Info@vfs.co.th
www.vfs.co.th

Apply From : 8.30-14.00 Hrs.

 

 

 

l จดหมายนำ
l Application Form 456
รูป 2" 1 ใบ พื้นหลังสีขาว
l ค่าวีซ่าจำนวน  2,200 บาท
(สั่งจ่ายเป็นแคชเชียร์เช็ค) และค่า
ธรรมเนียมอื่น ๆ อีกประมาณ
500 บาท
l สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
l ใบมอบอำนาจตามแบบฟอร์มที่ทางสถานทูตกำหนด พร้อมลงลายมือชื่อเช่นเดียวกับที่
ปรากฏในหนังสือเดินทาง
l ใช้เวลา 6 วันทำการ
l สำหรับTransit Visa อยู่ได้ 72 ช.ม. ไม่เสียค่าวีซ่า ใช้ Application Form 876
l บัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ
l จดหมายรับรองเงินเดือน
l Application Form 48R
รูป 2" 1 ใบ พื้นหลังสีขาว
l ค่าวีซ่าจำนวน  2,200 บาท
(สั่งจ่ายเป็นแคชเชียร์เช็ค) และค่าธรรมเนียม
อื่น ๆ อีกประมาณ 500 บาท
l สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
l COPY สมุด BANK ทุกหน้า พร้อม
ตัวจริง
ถ้ามีหนังสือเดินทางเก่าให้นำไปด้วย
l ใช้เวลา 6 วันทำการ
 
© 2017 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com