เมนูหลัก
WORLDWIDE HOTEL AND PACKAGE จองโรงแรมเพ็คเก็จทั่วโลก
Home
Member
Web Board
Shopping Cart
Contact Us
About Us
วีซ่านิวซีแลนด์
วีซาอังกฤษ
วีซ่าสหรัฐ
วีซ่าออสเตรเลีย
วีซ่าจีน
วีซ่าญี่ปุ่น
เงื่อนไขการใช้บริการ
รายการทัวร์ฉลองวันสงกรานต์
Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
สถานีโทรทัศน์
ทีวีสี ช่อง 3
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 7
ทีวีสี ช่อง 9
ITV
UBC
Nation Channel
สาระความรู้
ฝึกภาษา ASP ออนไลน์
ฝึกภาษา HTML ออนไลน์
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
Knowledge Center
ห้องสมุดดิจิตอล
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ห้องสมุดกฎหมาย
หนังสือพิมพ์
แนวหน้า
ไทยรัฐ
ข่าวสด
มติชน
คมชัดลึก
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกโพสต์
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
บ้านเมือง
กรุงเทพธุรกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
เดลินิวส์
มติชนสุดสัปดาห์
มุมนักเสี่ยงโชค
ผลสลากออมสิน
ตรวจผลล็อตเตอรี่
中文

วีซ่าสหรัฐ

 

 

 

หมายเหตุ  กรุณาตรวจสอบกับทางสถานฑูตอีกครั้ง

Country
Business
Tourist
U.S.A.
95 Wireless Rd.
Tel : 0-2205-4000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l ซื้อ PIN 456.- บาท ทาง Website  หรือทางไปรษณีย์ หรือ 760.- บาท ที่ไปรษณีย์โดยต้องกรอกชื่อ นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษให้ตรงกับ Passport พร้อมเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก (เพื่อใช้จองวันนัดสัมภาษณ์ทาง Website หรือทางโทรศัพท์)
l ซื้อธนาณัติค่าธรรมเนียม Visa  3,800.- บาท เพื่อใช้ยื่นขอวีซ่า 
l จองวันนัดสัมภาษณ์ทาง Website หรือทางโทรศัพท์
l พิมพ์ข้อมูลส่วนตัวทางระบบ 
On-Line (e-form DS-156) 
จนได้  Barcode แล้ว Print รวม 3 หน้า  (โดยเข้า Website
http://evisaforms.state.gov) และกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม DS-157 จำนวน 1 หน้า (โดย Print แบบฟอร์มจาก
Website
http://usa.or.th)
l รูป 2 นิ้ว 1 ใบ พื้นหลังสีขาว รูปหน้าขนาด 50% ของพื้นที่ เห็นใบหูชัดเจน 
 
l ติดต่อขอรับหนังสือรับรอง
เพื่อใช้ในการยื่นขอ Visa สหรัฐฯ ที่หน่วยงาน
IF
 l นำเอกสารทั้งหมดพร้อม
หนังสือเดินทางเล่มที่เคยมีหรือไม่มีวีซ่าสหรัฐฯ ก็ตาม ไปที่
สถานทูตสหรัฐฯ ตามวันเวลาที่
นัดหมาย เพื่อสัมภาษณ์และพิมพ์ลายนิ้วมือ
l ซื้อซองไปรษณีย์ EMS
55.- บาท (ณ บูธไปรษณีย์ บริเวณห้องโถงรับรองของสถานทูต
ก่อนเข้ารับการสัมภาษณ์)
l Passport จะได้รับคืนจากทางสถานทูตสหรัฐฯ โดยทางไปรษณีย์ EMS เท่านั้น (ภายใน 3 วันทำการถัดจากวันสัมภาษณ์)

 

l ซื้อ PIN 456.- บาท ทาง Website  หรือทางไปรษณีย์ หรือ 760.- บาท ที่ไปรษณีย์โดยต้องกรอก ชื่อ นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษให้ตรงกับ Passport พร้อมเลขบัตร ประจำตัวประชาชน 13 หลัก (เพื่อใช้จองวันนัดสัมภาษณ์ทาง Website หรือทางโทรศัพท์) โดย PIN ที่ชื้อจะมีอายุการใช้งานได้ภายใน 90 วัน และหากเป็นบุคคลใน
ครอบครัวเดียวกันที่มีทะเบียน
อยู่ด้วยกันสามารถนัดสัมภาษณ์
พร้อมกันได้ไม่เกิน 5 คน
l ซื้อธนาณัติค่าธรรมเนียม Visa คนละ 3,800.- บาท เพื่อใช้ยื่นขอวีซ่า 
l จองวันนัดสัมภาษณ์ทาง Website หรือทางโทรศัพท์
l พิมพ์ข้อมูลส่วนตัวทางระบบ 
On-Line (e-form DS-156) 
จนได้  Barcode แล้ว Print  รวม 3 หน้า  (โดยเข้า Website
http://evisaforms.state.gov) และกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม DS-157 จำนวน 1 หน้า (โดย Print แบบฟอร์มจาก
Website
http://usa.or.th)
l รูป 2 นิ้ว 1 ใบ พื้นหลังสีขาว รูปหน้าขนาด 50 % ของพื้นที่ เห็นใบหูชัดเจน 
l จดหมายรับรองเงินเดือนที่หน่วยงาน IB
l เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องแสดงสูติบัตรเด็ก หากเกิน 15 ปี ต้องนำจดหมายรับรองจากทางโรงเรียนมาด้วย
l จดหมายรับรองการทำงานของคู่สมรส พร้อมแสดงทะเบียนสมรส
l นำเอกสารทั้งหมดพร้อม
หนังสือเดินทางเล่มที่เคยมีหรือไม่มีวีซ่าสหรัฐฯ ก็ตาม ไปที่สถานทูตสหรัฐฯ ตามวันเวลาที่นัดหมาย เพื่อสัมภาษณ์และพิมพ์ลายนิ้วมือ
l ซื้อซองไปรษณีย์ EMS
55.- บาท (ณ บูธไปรษณีย์ บริเวณห้องโถงรับรองของ
สถานทูตก่อนเข้ารับการสัมภาษณ์)
l Passport จะได้รับคืนจากทางสถานทูตสหรัฐฯ โดยทางไปรษณีย์ EMS เท่านั้น (ภายใน 3 วันทำการถัดจากวันสัมภาษณ์)
 
© 2017 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com