เมนูหลัก
WORLDWIDE HOTEL AND PACKAGE จองโรงแรมเพ็คเก็จทั่วโลก
Home
Member
Web Board
Shopping Cart
Contact Us
About Us
วีซ่านิวซีแลนด์
วีซาอังกฤษ
วีซ่าสหรัฐ
วีซ่าออสเตรเลีย
วีซ่าจีน
วีซ่าญี่ปุ่น
เงื่อนไขการใช้บริการ
รายการทัวร์ฉลองวันสงกรานต์
Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
สถานีโทรทัศน์
ทีวีสี ช่อง 3
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 7
ทีวีสี ช่อง 9
ITV
UBC
Nation Channel
สาระความรู้
ฝึกภาษา ASP ออนไลน์
ฝึกภาษา HTML ออนไลน์
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
Knowledge Center
ห้องสมุดดิจิตอล
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ห้องสมุดกฎหมาย
หนังสือพิมพ์
แนวหน้า
ไทยรัฐ
ข่าวสด
มติชน
คมชัดลึก
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกโพสต์
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
บ้านเมือง
กรุงเทพธุรกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
เดลินิวส์
มติชนสุดสัปดาห์
มุมนักเสี่ยงโชค
ผลสลากออมสิน
ตรวจผลล็อตเตอรี่
中文

วีซาอังกฤษ

 

 

 

หมายเหตุ กรุณาตรวจเช็คกับทางสถานฑูตอีกครั้ง

Country
Business
Tourist
U.K.
The UK Visa Application Centre
2nd Floor, Regent House
193 Rajdamri Road
Tel : 0-2254-1098-99
Email :
info@ukvac-th.com
Website : www.ukvac-th.com
(The office is situated approx. 400 metre from BTS Rajdamri)
*
Submission of Applications
08.30-15.00 Hrs. (Mon-Fri)
 *Collection of Passports
15.00-16.30 Hrs.(Mon-Fri)

 

l จดหมายนำ
l Application Form 
l รูป 2" 2 ใบ (พื้นหลังสีขาวเท่านั้น)
l หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
ที่มีอายุการใช้งานเกิน 6 เดือน พร้อมหนังสือเดินทางเล่มเดิม (ถ้ามี)
l สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
l สำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน
l ใช้เวลา 7 วันทำการ 
l ค่าวีซ่าประมาณ  4,240 บาท (Multiple 6 mths)
l ค่าวีซ่าประมาณ  6,375 บาท (Multiple 2 yrs)
และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ อีกประมาณ 490 บาท
l จดหมายรับรองเงินเดือน
l Application Form
l รูป 2" 2 ใบ (พื้นหลังสีขาวเท่านั้น)
l หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันที่มีอายุการใช้งานเกิน 6 เดือน พร้อมหนังสือเดินทางเล่มเดิม (ถ้ามี)
l COPY สมุด BANK ทุกหน้า
l สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
l สำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน
l สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
l กรณีมีเด็ก นำสูติบัตรและจดหมายรับรองจากทางโรงเรียนมาแสดงด้วย
l ใช้เวลา 7 วันทำการ
l ค่าวีซ่าประมาณ  4,240 บาท (Multiple 6 mths)
l ค่าวีซ่าประมาณ  6,375 บาท (Multiple 2 yrs)
และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ อีกประมาณ 490 บาท
 
© 2017 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com